CuongVo9
Cờ nhanh: 1421 W7D0L13
Cờ chậm: 1479 W711D43L712)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CuongVo9 (1495) PhungNgo83 (1465) 15S
2 win PhungNgo83 (1481) CuongVo9 (1479) 8S
3 lose CuongVo9 (1496) luonglx (1455) 20S
4 win luonglx (1470) CuongVo9 (1481) 16S
5 lose CuongVo9 (1498) qthang68 (1446) 13S
6 win qthang68 (1461) CuongVo9 (1483) 29S
7 win princetong (1520) CuongVo9 (1466) 18S
8 lose CuongVo9 (1479) longhoangha (1546) 19S
9 win CuongVo9 (1464) Hiepnguyen81 (1456) 41S
10 lose tan_tan (1450) CuongVo9 (1480) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CuongVo9, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames