CunCon
Cờ nhanh: 1894 W114D9L70
Cờ chậm: 1928 W1111D237L911)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CunCon (1915) lamtoan49 (1828) 64S
2 win lamtoan49 (1842) CunCon (1901) 48S
3 win CunCon (1879) Spring21 (2086) 7S
4 win co_vo (1849) CunCon (1864) 51S
5 lose daicadai (1855) CunCon (1877) 50S
6 win CunCon (1869) Kakalot (1707) 31S
7 win tieu_hac (1832) CunCon (1857) 13S
8 win thanhvinh86 (1845) CunCon (1845) 20S
9 lose CunCon (1863) thichphoga (1600) 15S
10 win Peteryeung2 (1609) CunCon (1856) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CunCon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames