Cucthanchay
Cờ nhanh: 1767 W28D2L16
Cờ chậm: 2251 W93D5L36)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win christine_38 (1704) Cucthanchay (1753) 35F
2 win Cucthanchay (1738) christine_38 (1719) 28F
3 win qnd (1768) Cucthanchay (1721) 40F
4 win Cucthanchay (1703) qnd (1786) 20F
5 win Cucthanchay (1688) Ranger_Andy (1662) 28F
6 win Cucthanchay (1670) HungTung (1745) 28F
7 lose HungTung (1731) Cucthanchay (1684) 54F
8 lose Cucthanchay (1700) HoangDung84 (1668) 45F
9 win HoangDung84 (1684) Cucthanchay (1684) 27F
10 lose viet_100 (1951) Cucthanchay (1692) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cucthanchay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames