Crack_Ruoi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2641 W56D131L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw VoDanhTienTu (2625) Crack_Ruoi (2641) 56S
2 draw BAT_CON_COP (2751) Crack_Ruoi (2634) 19S
3 draw Crack_Ruoi (2628) BAT_CON_COP (2734) 48S
4 draw CuuVyHo (2574) Crack_Ruoi (2631) 49S
5 win PSG (2409) Crack_Ruoi (2611) 47S
6 draw MartelXO (2627) Crack_Ruoi (2610) 93S
7 draw AmSat_KyTran (2618) Crack_Ruoi (2610) 39S
8 draw AmSat_KyTran (2618) Crack_Ruoi (2610) 42S
9 draw AmSat_KyTran (2618) Crack_Ruoi (2610) 66S
10 draw AmSat_KyTran (2618) Crack_Ruoi (2610) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Crack_Ruoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames