CovitPQ
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2472 W55D9L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CovitPQ (2452) natural2017 (2250) 48S
2 win Kgjxdynf (2316) CovitPQ (2427) 19S
3 win CovitPQ (2402) nguyenpmutt (2302) 25S
4 win CovitPQ (2384) krasi1 (2155) 26S
5 win sunny62 (2437) CovitPQ (2347) 27S
6 win CovitPQ (2332) moilenmang (2324) 26S
7 draw moilenmang (2324) CovitPQ (2332) 64S
8 win hongthatcong (2079) CovitPQ (2324) 31S
9 win hongthatcong (2088) CovitPQ (2315) 20S
10 win emxinthua (2145) CovitPQ (2304) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CovitPQ, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames