Courtney
Cờ nhanh: 1482 W0D0L1
Cờ chậm: 1731 W3211D473L2667)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Phutrong123 (1710) Courtney (1748) 44S
2 win Courtney (1733) Phutrong123 (1725) 30S
3 win Courtney (1716) hienpham (1768) 39S
4 win Courtney (1705) chonghong12 (1548) 24S
5 lose chaoban (1666) Courtney (1722) 33S
6 win Courtney (1707) chaoban (1681) 45S
7 lose Courtney (1716) thanhhang123 (1948) 21S
8 draw Courtney (1710) thanhhang123 (1954) 54S
9 lose Courtney (1730) sonchung (1573) 27S
10 lose Courtney (1751) sonchung (1552) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Courtney, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames