Cotan19
Cờ nhanh: 2276 W141D17L77
Cờ chậm: 2370 W220D31L132)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vutrukydieu (2218) Cotan19 (2413) 39S
2 lose Cotan19 (2320) levanlua (2098) 31F
3 win Cotan19 (2292) Tomo (2235) 48F
4 win Cotan19 (2260) hiensi (2263) 11F
5 win drvietnam (2425) Cotan19 (2216) 35F
6 lose Boy (2386) Cotan19 (2239) 67F
7 draw Lam17 (2333) Cotan19 (2418) 18S
8 win bopchimem (2235) Cotan19 (2396) 21S
9 lose Lam17 (2269) Cotan19 (2438) 17S
10 lose NuVuong_Co29 (2498) Cotan19 (2257) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cotan19, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames