Cotan19
Cờ nhanh: 2338 W97D11L38
Cờ chậm: 2214 W112D14L59)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ervin (2112) Cotan19 (2254) 32S
2 lose HaiLua2019 (2336) Cotan19 (2282) 26S
3 lose Cotan19 (2309) Kim_Tra (2386) 39S
4 win Quangtrung99 (2143) Cotan19 (2286) 21S
5 lose TX123 (2415) Cotan19 (2311) 36S
6 lose haywatroi (2209) Cotan19 (2351) 45S
7 lose Game0ver (2254) Cotan19 (2391) 46S
8 draw duongtrang82 (2403) Cotan19 (2391) 32S
9 draw duongtrang82 (2403) Cotan19 (2391) 41S
10 win Cotan19 (2315) yibin86831 (2177) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cotan19, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames