Coque
Cờ nhanh: 1526 W30D0L26
Cờ chậm: 1754 W34D4L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw yfang (1704) Coque (1755) 74S
2 win yfang (1719) Coque (1740) 33S
3 win backhanh (1618) Coque (1728) 45S
4 lose Coque (1550) td2005 (1673) 21F
5 lose td2005 (1646) Coque (1577) 43F
6 win Coque (1566) phamtrong (1421) 25F
7 win ThLoc (1626) Coque (1548) 23F
8 win hoangdehen (1555) Coque (1532) 49F
9 lose MrYeah (1770) Coque (1743) 58S
10 draw Coque (1743) MrYeah (1770) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Coque, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames