CoolxqPlayer
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2313 W152D19L86)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoolxqPlayer (2325) YangGuo (2451) 32S
2 win thonvida (2298) CoolxqPlayer (2310) 12S
3 win CoolxqPlayer (2294) thonvida (2314) 34S
4 lose thonvida (2298) CoolxqPlayer (2310) 30S
5 lose CoolxqPlayer (2344) hoangbill (2296) 19S
6 win CoolxqPlayer (2333) Tuannghiem (2189) 29S
7 win Tuannghiem (2201) CoolxqPlayer (2321) 31S
8 lose CoolxqPlayer (2338) camnguyen56 (2150) 42S
9 win CoolxqPlayer (2326) chessr1 (2038) 55S
10 win chessr1 (2051) CoolxqPlayer (2313) 6S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoolxqPlayer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames