Conkhigia
Cờ nhanh: 2130 W58D0L26
Cờ chậm: 2695 W152D167L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Conkhigia (2698) PC2U_SW4U128 (2647) 33S
2 draw Conkhigia (2698) CongChua_cz (2708) 36S
3 win Chipchip (2249) Conkhigia (2689) 44S
4 draw Conkhigia (2692) Tuy_Tam (2628) 55S
5 draw Conkhigia (2696) Tuy_Tam (2624) 155S
6 draw Conkhigia (2700) hungchess (2619) 71S
7 draw Conkhigia (2705) hungchess (2614) 18S
8 win Conkhigia (2689) augmentin (2409) 36S
9 win Conkhigia (2658) hungquadem (2654) 83S
10 draw Conkhigia (2658) hungquadem (2654) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Conkhigia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames