CongdinhD
Cờ nhanh: 1475 W34D0L36
Cờ chậm: 1657 W1516D242L1466)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CongdinhD (1675) minhvo1973 (1602) 23S
2 lose CongdinhD (1694) minhvo1973 (1583) 25S
3 win CongdinhD (1676) lucky2022 (1757) 21S
4 lose lucky2022 (1743) CongdinhD (1690) 19S
5 lose CongdinhD (1702) Hotdog (1820) 39S
6 draw Hotdog (1823) CongdinhD (1699) 75S
7 win khinsiong (1569) CongdinhD (1687) 35S
8 win CongdinhD (1674) khinsiong (1582) 108S
9 win toimuonthua (1690) CongdinhD (1657) 31S
10 lose CongdinhD (1672) toimuonthua (1675) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CongdinhD, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames