CongChua_cz
Cờ nhanh: 2711 W79D14L18
Cờ chậm: 2697 W136D130L65)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CongChua_cz (2698) Conkhigia (2677) 46S
2 win kiemkhi (2454) CongChua_cz (2680) 24S
3 draw TichTa_123 (2668) CongChua_cz (2680) 40S
4 draw CAU_DAU_TRAM (2607) CongChua_cz (2682) 75S
5 draw CongChua_cz (2684) CAU_DAU_TRAM (2605) 51S
6 draw CongChua_cz (2683) TichTa_123 (2712) 37S
7 draw CongChua_cz (2684) CAU_DAU_TRAM (2666) 44S
8 draw CongChua_cz (2685) CAU_DAU_TRAM (2665) 27S
9 draw CongChua_cz (2685) CAU_DAU_TRAM (2671) 35S
10 draw CongChua_cz (2685) CAU_DAU_TRAM (2671) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CongChua_cz, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames