ConNguaHoang
Cờ nhanh: 1497 W1430D19L1729
Cờ chậm: 2250 W89D16L32)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cothu_pthiet (1726) ConNguaHoang (1506) 25F
2 lose cothu_pthiet (1716) ConNguaHoang (1516) 32F
3 lose tiendang (1489) ConNguaHoang (1533) 26F
4 lose ylien (1660) ConNguaHoang (1545) 35F
5 win ylien (1680) ConNguaHoang (1525) 28F
6 win CoGiaCGia (1618) ConNguaHoang (1506) 45F
7 lose CoGiaCGia (1605) ConNguaHoang (1519) 32F
8 lose hbx (1543) ConNguaHoang (1534) 29F
9 lose hbx (1527) ConNguaHoang (1550) 37F
10 lose madoi (1765) ConNguaHoang (1560) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ConNguaHoang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames