Comuvn
Cờ nhanh: 2012 W703D35L612
Cờ chậm: 1696 W64D5L52)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Comuvn (1706) Texas817 (1911) 45S
2 win Comuvn (1691) kt159 (1661) 25S
3 lose Comuvn (1700) cotuongvui (1924) 54S
4 lose cotuongvui (1914) Comuvn (1710) 44S
5 win trietbd (1837) Comuvn (1690) 33S
6 lose ddc (1859) Comuvn (1701) 26S
7 lose Comuvn (1717) luotkhuot08 (1689) 40S
8 lose Comuvn (1737) sharon (1598) 47S
9 lose Comuvn (1751) Abb (1799) 36S
10 lose Comuvn (1764) luotkhuot08 (1857) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Comuvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames