ComAoGaoMam
Cờ nhanh: 2671 W64D45L2
Cờ chậm: 2845 W174D227L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw chess2u (2662) ComAoGaoMam (2849) 115S
2 draw ComAoGaoMam (2853) chess2u (2658) 62S
3 draw blacklist (2799) ComAoGaoMam (2856) 68S
4 win maihoapho01 (2278) ComAoGaoMam (2854) 39S
5 draw Codonlycaphe (2783) ComAoGaoMam (2856) 71S
6 draw Chipheo (2720) ComAoGaoMam (2859) 106S
7 draw ComAoGaoMam (2862) baicakyniem (2726) 122S
8 draw baicakyniem (2722) ComAoGaoMam (2866) 32S
9 draw kinhvuong (2086) ComAoGaoMam (2895) 109S
10 draw tranrong (2590) ComAoGaoMam (2912) 113S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ComAoGaoMam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames