Cobebe
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1652 W171D39L188)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Cobebe (L0E) Kupi1312 (L0E) 0T
2 win Thaiuk (L0B) Cobebe (L0C) 0T
3 lose ZzTarzan (L0B) Cobebe (L0C) 1T
4 lose Cobebe (L0C) MD383 (L0A) 0T
5 lose nguoibien (1820) Cobebe (1661) 75S
6 lose nguoibien (1784) Cobebe (1671) 30S
7 draw kycuc (1773) Cobebe (1668) 25S
8 win tuxe07258 (L0C) Cobebe (L0E) 0T
9 lose Haivtfpt (L0C) Cobebe (L0C) 31T
10 win tttyttt (L0A) Cobebe (L0A) 47T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cobebe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames