Coabc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2472 W3343D756L3265)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Coabc (2460) bolinhnam (2351) 39S
2 win sonanh (2313) Coabc (2449) 27S
3 lose Coabc (2460) Tham (2594) 22S
4 win Sonluyma (2452) Coabc (2444) 48S
5 win COTHONHAC57 (2399) Coabc (2429) 22S
6 win duylinh2103 (2224) Coabc (2419) 35S
7 win Coabc (2409) dcba4321 (2223) 24S
8 win Coabc (2397) sonanh (2277) 40S
9 win SOCNAU9999 (2300) Coabc (2384) 42S
10 win Coabc (2370) SOCNAU9999 (2314) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Coabc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames