Co_nguyen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1908 W1353D832L1278)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Co_nguyen (1911) khoilk (1784) 143S
2 win Kim___ (1883) Co_nguyen (1896) 54S
3 draw Co_nguyen (1896) Kim___ (1883) 52S
4 win elodie01 (1999) Co_nguyen (1877) 47S
5 draw mouse60 (1896) Co_nguyen (1877) 120S
6 win Co_nguyen (1860) mouse60 (1913) 35S
7 draw Co_nguyen (1858) quang (1948) 53S
8 lose Co_nguyen (1873) nat_utt (1900) 60S
9 lose cuunon (1794) Co_nguyen (1891) 35S
10 win Co_nguyen (1878) cuunon (1807) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Co_nguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames