CoGa
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2419 W152D11L74)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hi_allFriend (2669) CoGa (2437) 24S
2 lose CoGa (2463) phamducvinh (2546) 42S
3 lose choivuictbd (2336) CoGa (2505) 36S
4 win CoDuchi (2305) CoGa (2484) 62S
5 win PhuongDung (1958) CoGa (2477) 43S
6 win CoGa (2466) NuLuuDanhCo (2309) 83S
7 lose lekien (2357) CoGa (2506) 62S
8 win NoikhongSW (2327) CoGa (2484) 20S
9 win congcan1969 (2241) CoGa (2475) 24S
10 win CoGa (2461) Caphe_amazon (2150) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoGa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames