Chuvinh1950
Cờ nhanh: 2041 W809D145L667
Cờ chậm: 1450 W0D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chuvinh1950 (2028) sauruou71 (1953) 41F
2 win Chuvinh1950 (2007) khoile (2200) 29F
3 win Chuvinh1950 (1994) haithanh33 (1901) 19F
4 draw Chuvinh1950 (1997) warrior46 (1873) 56F
5 lose Chuvinh1950 (2008) holuongnie (2147) 48F
6 win TH1955 (1970) Chuvinh1950 (1993) 43F
7 lose Chuvinh1950 (2010) TH1955 (1953) 23F
8 win Chuvinh1950 (1995) thinh61 (1987) 78F
9 lose Chuvinh1950 (2012) thinh61 (1970) 15F
10 win Chuvinh1950 (1997) Boeing747 (1973) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chuvinh1950, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames