ChumDenThui
Cờ nhanh: 1812 W26D0L14
Cờ chậm: 1875 W23D2L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChumDenThui (1888) ThngT (1840) 21S
2 draw ChumDenThui (1888) Mahomes (1875) 88S
3 draw ChumDenThui (1889) BoKinhVan (1811) 12S
4 win SatThu_one (1921) ChumDenThui (1876) 24S
5 lose ChumDenThui (1893) my2grt (1710) 29S
6 win ChumDenThui (1883) Chu_Du (1804) 35S
7 win ChumDenThui (1841) thuadehoc68 (2017) 31S
8 win ChumDenThui (1807) Raw4_2014 (1853) 18S
9 win ChumDenThui (1773) mockiem (1820) 44S
10 win ChumDenThui (1725) chicago04 (2012) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChumDenThui, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames