Chuacon1
Cờ nhanh: 2307 W250D10L188
Cờ chậm: 2058 W89D6L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chuacon1 (2048) quynhtrang15 (1864) 39S
2 lose BeGao (1907) Chuacon1 (2068) 61S
3 draw triet2012 (2101) Chuacon1 (2067) 115S
4 win Chuacon1 (2051) tantrinh (2057) 27S
5 win Chuacon1 (2034) tantrinh (2074) 23S
6 lose boplano (1897) Chuacon1 (2054) 44S
7 lose tsn_ics (2158) Chuacon1 (2350) 29F
8 lose HuaVanCuong (2453) Chuacon1 (2377) 67F
9 win Chuacon1 (2333) DauL (2549) 40F
10 win Chuacon1 (2304) Nistellrooy (2262) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chuacon1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames