ChopChop99
Cờ nhanh: 1784 W370D11L391
Cờ chậm: 1838 W53D3L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TrungTran7 (1755) ChopChop99 (1857) 34S
2 win ChopChop99 (1844) TrungTran7 (1768) 24S
3 lose LAPPHAN (1825) ChopChop99 (1861) 33S
4 lose maitrong1976 (2014) ChopChop99 (1872) 43S
5 lose ChopChop99 (1889) hoandat (1852) 70S
6 win jackyvnn1981 (2016) ChopChop99 (1869) 106S
7 lose caolema (2024) ChopChop99 (1803) 20F
8 lose conocnho (1878) ChopChop99 (1817) 25F
9 lose ChopChop99 (1910) kodichthu (1752) 49S
10 win ChopChop99 (1873) quanhanoi (1959) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChopChop99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames