Chinhquoc11
Cờ nhanh: 1410 W25D2L38
Cờ chậm: 1760 W412D66L379)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chinhquoc11 (1743) kypvt (1785) 41S
2 win kypvt (1803) Chinhquoc11 (1725) 33S
3 lose Chinhquoc11 (1737) Cothe49nuoc (1847) 34S
4 lose Chinhquoc11 (1752) kschua56 (1771) 60S
5 win Chinhquoc11 (1736) chuong1_n (1757) 1S
6 lose chuong1_n (1741) Chinhquoc11 (1752) 18S
7 win iphone77 (1786) Chinhquoc11 (1735) 29S
8 win praha_cz (1779) Chinhquoc11 (1718) 21S
9 lose Chinhquoc11 (1733) praha_cz (1764) 30S
10 lose ntnu (1740) Chinhquoc11 (1749) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chinhquoc11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames