China_Virus
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1487 W101D6L135)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose China_Virus (1502) TVTran (1521) 36S
2 lose China_Virus (1515) apple16 (1595) 34S
3 lose apple16 (1581) China_Virus (1529) 28S
4 win samchess (1586) China_Virus (1511) 38S
5 lose bee02 (1544) China_Virus (1542) 20S
6 win VIT_QUAY (1638) China_Virus (1523) 38S
7 win kegelpub (1555) China_Virus (1506) 14S
8 lose toyota2000 (1553) China_Virus (1521) 22S
9 lose hau_nguyener (1704) China_Virus (1531) 33S
10 lose China_Virus (1545) DinhHieu3 (1600) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by China_Virus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames