ChinaVirus
Cờ nhanh: 1419 W618D6L1071
Cờ chậm: 1416 W611D3L1131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chit_chit (1474) ChinaVirus (1264) 1F
2 lose hocdanhchoi (1471) ChinaVirus (1274) 2F
3 win z123456 (1344) ChinaVirus (1256) 36F
4 lose z123456 (1330) ChinaVirus (1270) 1F
5 lose Hocon (1523) ChinaVirus (1279) 1F
6 win win3891 (1443) ChinaVirus (1258) 30F
7 lose banco (1412) ChinaVirus (1269) 1F
8 lose TuanP74 (1504) ChinaVirus (1278) 27F
9 lose Phumai (1496) ChinaVirus (1287) 4F
10 lose xephaoma2019 (1496) ChinaVirus (1297) 6F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChinaVirus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames