Chicken3
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1765 W215D36L183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Nhan_2402 (1924) Chicken3 (1776) 25S
2 lose dinhbui (1500) Chicken3 (1800) 53S
3 win hapyman (1528) Chicken3 (1792) 56S
4 lose Chicken3 (1810) nhannhan (1715) 20S
5 lose Chicken3 (1824) cHANTINH1973 (1857) 72S
6 win henryngo (1838) Chicken3 (1808) 55S
7 win Duke (1650) Chicken3 (1797) 25S
8 lose QTC (1961) Chicken3 (1808) 33S
9 win mdnguyen (1619) Chicken3 (1798) 24S
10 lose Chicken3 (1812) zloukili (1862) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chicken3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames