Chesslearner
Cờ nhanh: 1760 W545D26L504
Cờ chậm: 1924 W58D7L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Chesslearner (1743) tomphucphich (1806) 25F
2 win Chesslearner (1724) pinto (1823) 40F
3 win matyac (1771) Chesslearner (1707) 28F
4 lose Chesslearner (1721) matyac (1757) 47F
5 win Chesslearner (1707) ialwayswin (1665) 13F
6 lose ialwayswin (1647) Chesslearner (1725) 27F
7 win Chesslearner (1709) haha_2009 (1726) 37F
8 draw funn6 (1801) Chesslearner (1707) 68F
9 lose Chesslearner (1721) XnomercyX (1780) 23F
10 lose XnomercyX (1765) Chesslearner (1736) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chesslearner, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames