ChessFan01
Cờ nhanh: 2501 W48D4L4
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw drvietnam (2342) ChessFan01 (2510) 27F
2 win danghuu (2393) ChessFan01 (2484) 36F
3 lose ChessFan01 (2500) Tuy_Tam (2777) 59F
4 draw ChessFan01 (2492) Be_Kool (2642) 103F
5 draw ChessFan01 (2497) YOUARE_NEXT (2406) 110F
6 lose YOUARE_NEXT (2295) ChessFan01 (2543) 80F
7 win QuangCoMa (2285) ChessFan01 (2535) 47F
8 win BQD (2549) ChessFan01 (2519) 29F
9 lose ChessFan01 (2535) BQD (2533) 94F
10 win ChessFan01 (2514) NVDuan (2334) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChessFan01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames