Chess
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2239 W568D86L392)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Chess (2261) kethahuong (2044) 49S
2 win kethahuong (2054) Chess (2251) 25S
3 lose Chess (2273) kethahuong (2032) 25S
4 lose Chess (2295) Thongtm2 (2066) 28S
5 win Chess (2281) tap103 (2227) 20S
6 win Jeremy1350 (2104) Chess (2259) 37S
7 win ducanh1990 (2218) Chess (2244) 33S
8 win Chess (2234) TuongGM (2036) 25S
9 draw Chess (2237) TruongHoang (2104) 48S
10 draw Chess (2241) Nu_Cotuong (2083) 78S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames