ChemWaAc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2722 W57D148L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw GodOfKiller (2745) ChemWaAc (2721) 43S
2 win doccocuukiem (2771) ChemWaAc (2684) 77S
3 draw doccocuukiem (2776) ChemWaAc (2679) 26S
4 draw doccocuukiem (2778) ChemWaAc (2673) 24S
5 draw thienha (2706) ChemWaAc (2671) 67S
6 draw thienha (2708) ChemWaAc (2669) 68S
7 draw thienha (2710) ChemWaAc (2667) 20S
8 draw GodOfKiller (2590) ChemWaAc (2671) 60S
9 draw ChemWaAc (2679) yoyofun (2537) 98S
10 win ChemWaAc (2656) Quannuakhuya (2519) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChemWaAc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames