ChemWaAc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2622 W53D136L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win xiexie1 (2642) ChemWaAc (2587) 35S
2 draw xiexie1 (2645) ChemWaAc (2584) 37S
3 lose doccocuukiem (2621) ChemWaAc (2615) 40S
4 draw Asian_killer (2657) ChemWaAc (2613) 27S
5 draw Tuannhi (2589) ChemWaAc (2614) 24S
6 draw ChemWaAc (2620) doisuonggio (2513) 41S
7 draw ChemWaAc (2627) doisuonggio (2506) 79S
8 draw ChemWaAc (2639) yoyofun (2429) 51S
9 draw ChemWaAc (2641) Tuannhi (2604) 115S
10 draw Kiem_khach (2496) ChemWaAc (2650) 74S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ChemWaAc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames