Caphe_amazon
Cờ nhanh: 1945 W314D12L205
Cờ chậm: 2372 W7016D1166L4323)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win toilaai (1814) Caphe_amazon (2366) 69S
2 win giaban (2144) Caphe_amazon (2346) 22S
3 win Caphe_amazon (2324) giaban (2166) 23S
4 win Son_t (1950) Caphe_amazon (2312) 39S
5 win Son_t (1963) Caphe_amazon (2299) 46S
6 win Lupin (1940) Caphe_amazon (2286) 41S
7 win Lupin (1954) Caphe_amazon (2272) 35S
8 win Lupin (1970) Caphe_amazon (2256) 22S
9 win toilaai (1875) Caphe_amazon (2244) 38S
10 win Messi3979 (2108) Caphe_amazon (2219) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Caphe_amazon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames