Caphe_amazon
Cờ nhanh: 1799 W327D13L226
Cờ chậm: 2333 W7450D1232L4576)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caphe_amazon (2374) Tap_tran_ (2213) 35S
2 win Caphe_amazon (2336) VC_Killer (2444) 13S
3 lose Caphe_amazon (2372) MaHoi (2302) 40S
4 win Caphe_amazon (2353) nguyenthisau (2129) 30S
5 win sang_dung (2021) Caphe_amazon (2339) 24S
6 win Caphe_amazon (2317) tantt (2153) 35S
7 win Thaiuk (1972) Caphe_amazon (2303) 111S
8 win Caphe_amazon (2286) sang_dung (2038) 17S
9 lose Pikachu (1872) Caphe_amazon (2340) 47S
10 win Caphe_amazon (2322) anhphieulang (2078) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Caphe_amazon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames