Caphe_amazon
Cờ nhanh: 1791 W336D13L234
Cờ chậm: 2135 W8778D1374L5356)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Mike2 (2156) Caphe_amazon (2118) 33S
2 lose Caphe_amazon (2133) Mike2 (2141) 31S
3 win lamhotuanhai (1918) Caphe_amazon (2123) 7S
4 win Caphe_amazon (2113) jujutung (1937) 18S
5 lose jujutung (1915) Caphe_amazon (2135) 23S
6 win jujutung (1925) Caphe_amazon (2125) 35S
7 lose jujutung (1903) Caphe_amazon (2147) 29S
8 win qthang68 (1788) Caphe_amazon (2141) 11S
9 win qthang68 (1794) Caphe_amazon (2135) 24S
10 lose THE_WOLF (2128) Caphe_amazon (2167) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Caphe_amazon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames