Caphe_amazon
Cờ nhanh: 1761 W327D13L229
Cờ chậm: 2309 W7732D1266L4733)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hvct2018 (2050) Caphe_amazon (2291) 28S
2 lose Caphe_amazon (2325) trungtrung (2282) 28S
3 win Caphe_amazon (2293) phanchess (2301) 34S
4 win Caphe_amazon (2264) HoangLeDuc (2226) 48S
5 win Caphe_amazon (2246) jasonsky (2016) 30S
6 win haywatroi (2180) Caphe_amazon (2217) 29S
7 win Caphe_amazon (2196) kill4rice (2013) 64S
8 win truong_voky (1941) Caphe_amazon (2178) 21S
9 win truong_voky (1961) Caphe_amazon (2158) 23S
10 win truong_voky (1983) Caphe_amazon (2136) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Caphe_amazon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames