CapCap
Cờ nhanh: 1488 W35D4L31
Cờ chậm: 1950 W132D16L95)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CapCap (1966) PHUC_BINH (1957) 33S
2 win anhson2017 (2125) CapCap (1945) 83S
3 draw chancuu (1960) CapCap (1945) 96S
4 draw tu_hung (1797) CapCap (1949) 82S
5 win tu_hung (1809) CapCap (1937) 72S
6 lose CapCap (1956) qbqbqb (1829) 30S
7 win CapCap (1947) binhpin (1735) 44S
8 win binhpin (1745) CapCap (1937) 39S
9 win Misuji (1907) CapCap (1905) 13S
10 lose CapCap (1918) thixe (1998) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CapCap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames