Camap_trang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1876 W7382D1104L7948)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cogang (1982) Camap_trang (1857) 14S
2 win Camap_trang (1837) comoi (1997) 32S
3 lose comoi (1986) Camap_trang (1848) 20S
4 lose Camap_trang (1865) masterchc3 (1816) 33S
5 win masterchc3 (1831) Camap_trang (1850) 46S
6 win Camap_trang (1836) ChuYeuVui (1791) 23S
7 lose Camap_trang (1852) andybv (1845) 51S
8 win andybv (1861) Camap_trang (1836) 41S
9 lose thapvuong (1967) Camap_trang (1848) 19S
10 lose Camap_trang (1857) a13 (2084) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Camap_trang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames