Camap_trang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1951 W7245D1083L7777)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuongan (2002) Camap_trang (1933) 27S
2 lose Camap_trang (1947) vuongan (1988) 33S
3 win Camap_trang (1930) tinhtuongsea (1976) 41S
4 win Camap_trang (1898) eddiezou (1912) 65S
5 win ngdd (1873) Camap_trang (1866) 28S
6 win Camap_trang (1849) dnlan060708 (1904) 23S
7 lose dnlan060708 (1889) Camap_trang (1864) 26S
8 win Camap_trang (1847) antam (1884) 50S
9 win antam (1902) Camap_trang (1829) 28S
10 win Camap_trang (1811) mouse60 (1881) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Camap_trang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames