Cafe_BanMe
Cờ nhanh: 1856 W66D3L47
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win sinhthuyk (1871) Cafe_BanMe (1840) 49F
2 win Cafe_BanMe (1820) scottiedds (1630) 42F
3 win scottiedds (1653) Cafe_BanMe (1797) 40F
4 win weakgame (1804) Cafe_BanMe (1781) 34F
5 lose Cafe_BanMe (1796) uongdungsct (1809) 47F
6 win thienluke (1649) Cafe_BanMe (1772) 14F
7 lose Ez (1920) Cafe_BanMe (1783) 22F
8 win cuxanh (1762) Cafe_BanMe (1768) 45F
9 lose Cafe_BanMe (1788) cano1 (1990) 34F
10 lose Cafe_BanMe (1801) goivitday (1893) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cafe_BanMe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames