Cachabim
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2649 W53D102L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Cachabim (2622) intelxeon (2546) 32S
2 draw Cachabim (2616) Dang_Cap_6 (2722) 25S
3 win Asian_killer (2667) Cachabim (2579) 51S
4 draw Sony2007 (2482) Cachabim (2582) 27S
5 draw Cachabim (2585) Sony2007 (2479) 41S
6 draw Asian_killer (2604) Cachabim (2584) 21S
7 draw Asian_killer (2605) Cachabim (2583) 93S
8 draw yoyofun (2514) Cachabim (2587) 70S
9 draw themthit_cho (2466) Cachabim (2594) 20S
10 lose HideDragon (2484) Cachabim (2634) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cachabim, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames