Cachabim
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2714 W59D110L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw KuChiNguoc (2654) Cachabim (2717) 58S
2 win HOADA_KIEM_ (2432) Cachabim (2701) 71S
3 draw Cachabim (2715) nnhuynh2 (2458) 52S
4 win xiexie1 (2623) Cachabim (2687) 90S
5 win Cachabim (2662) CuuVyHo (2557) 26S
6 win Cachabim (2637) xiexie1 (2531) 42S
7 draw xiexie1 (2527) Cachabim (2644) 78S
8 lose OngThan (2776) Cachabim (2669) 47S
9 draw OngThan (2783) Cachabim (2662) 24S
10 draw OngThan (2791) Cachabim (2654) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cachabim, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames