CV19virus
Cờ nhanh: 1876 W1518D230L1708
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CV19virus (1892) tinypigpig (1870) 29F
2 lose CV19virus (1905) ducluyen (1999) 63F
3 draw ducluyen (2002) CV19virus (1902) 45F
4 lose chessman (1949) CV19virus (1917) 14F
5 lose niners (2059) CV19virus (1929) 35F
6 lose CV19virus (1940) holuongnie (2079) 26F
7 win holuongnie (2100) CV19virus (1919) 20F
8 win cuong0512 (1996) CV19virus (1901) 36F
9 win CV19virus (1884) hanoiteam (1939) 27F
10 draw hanoiteam (1940) CV19virus (1883) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CV19virus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames