CUTICONDZING
Cờ nhanh: 1465 W1253D8L1439
Cờ chậm: 1847 W224D8L192)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ly_Huynh (1566) CUTICONDZING (1478) 34F
2 lose CUTICONDZING (1492) Ly_Huynh (1552) 26F
3 win thuvan123 (1635) CUTICONDZING (1472) 29F
4 win CUTICONDZING (1455) thienhd2000 (1500) 37F
5 win thienhd2000 (1518) CUTICONDZING (1437) 21F
6 win CUTICONDZING (1417) Tit_vit (1577) 30F
7 lose Tit_vit (1566) CUTICONDZING (1428) 57F
8 win satha (1478) CUTICONDZING (1410) 24F
9 lose CUTICONDZING (1425) thu13 (1439) 64F
10 lose thu13 (1423) CUTICONDZING (1441) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CUTICONDZING, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames