CUTICONDZING
Cờ nhanh: 1628 W1791D18L2137
Cờ chậm: 1784 W224D8L196)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vinh1956 (1915) CUTICONDZING (1636) 21F
2 lose CUTICONDZING (1648) chuthuong (1771) 35F
3 win CUTICONDZING (1628) chuthuong (1791) 29F
4 lose DuyanhTV (1662) CUTICONDZING (1643) 22F
5 lose CUTICONDZING (1652) iLose (1872) 33F
6 lose ChoiKhong (1852) CUTICONDZING (1662) 29F
7 lose ryannguyen (1626) CUTICONDZING (1679) 43F
8 lose CUTICONDZING (1690) iLose (1852) 26F
9 lose and_covy (1706) CUTICONDZING (1705) 31F
10 win CUTICONDZING (1689) phamhung06 (1717) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CUTICONDZING, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames