COVID___19
Cờ nhanh: 1635 W295D7L263
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kingkong9000 (1590) COVID___19 (1652) 34F
2 lose ryannguyen (1637) COVID___19 (1668) 35F
3 win COVID___19 (1652) Saigongo (1669) 36F
4 draw vudiemhuong (1635) COVID___19 (1652) 108F
5 win Nhagaobac (1582) COVID___19 (1638) 21F
6 win COVID___19 (1624) Nguyenhanh (1586) 94F
7 lose upone (1677) COVID___19 (1638) 29F
8 lose COVID___19 (1653) upone (1662) 33F
9 win COVID___19 (1637) rainfield (1668) 25F
10 lose rainfield (1653) COVID___19 (1652) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by COVID___19, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames