CEO_PH_HANG
Cờ nhanh: 2430 W36D1L0
Cờ chậm: 2644 W50D27L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CEO_PH_HANG (2650) AmSat_KyTran (2545) 91S
2 draw CEO_PH_HANG (2657) AmSat_KyTran (2538) 31S
3 win CEO_PH_HANG (2626) chikien668 (2625) 25S
4 draw CEO_PH_HANG (2628) Dzung_DaKao (2590) 56S
5 draw CEO_PH_HANG (2630) hungchess (2597) 97S
6 win bbsttk (2387) CEO_PH_HANG (2611) 25S
7 win emtvl1983 (2484) CEO_PH_HANG (2586) 34S
8 draw CEO_PH_HANG (2587) Hoi_An (2558) 121S
9 draw CEO_PH_HANG (2588) Hoi_An (2557) 34S
10 win CEO_PH_HANG (2559) MakaRong (2523) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CEO_PH_HANG, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames