CAU_DAU_TRAM
Cờ nhanh: 2561 W44D16L0
Cờ chậm: 2623 W56D46L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HUT_MAU_MAY (2748) CAU_DAU_TRAM (2648) 17S
2 win CAU_DAU_TRAM (2531) DauL (2508) 25F
3 draw contot (2716) CAU_DAU_TRAM (2520) 99F
4 draw QuangCoMa (2545) CAU_DAU_TRAM (2519) 35F
5 win chandai9x (1988) CAU_DAU_TRAM (2512) 30F
6 draw CAU_DAU_TRAM (2647) Codonlycaphe (2687) 46S
7 draw Codonlycaphe (2688) CAU_DAU_TRAM (2646) 36S
8 win kiemkhi (2415) CAU_DAU_TRAM (2637) 66S
9 draw ME_CUNG (2461) CAU_DAU_TRAM (2515) 39F
10 lose CaoDungXD (2525) CAU_DAU_TRAM (2656) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CAU_DAU_TRAM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames