Buy1got1Free
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2195 W63D28L28)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Caliusa (2300) Buy1got1Free (2155) 30S
2 lose chantrau (1997) Buy1got1Free (2198) 36S
3 win Buy1got1Free (2186) tranhai123 (2070) 21S
4 win Buy1got1Free (2144) DuanN (2327) 45S
5 win Quy___Kiem (2173) Buy1got1Free (2109) 41S
6 draw Quy___Kiem (2177) Buy1got1Free (2105) 46S
7 lose demin (2348) Buy1got1Free (2123) 45S
8 draw Buy1got1Free (2130) Nhemapu (2008) 22S
9 win Frendy8899 (2101) Buy1got1Free (2098) 33S
10 lose dragon5291 (1935) Buy1got1Free (2119) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Buy1got1Free, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames