Buingocchi
Cờ nhanh: 2389 W4562D841L5018
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ha2006 (2102) Buingocchi (2373) 31F
2 win danghdai (2263) Buingocchi (2347) 15F
3 lose toi1982 (2410) Buingocchi (2376) 43F
4 lose PHONG___TRAN (2374) Buingocchi (2410) 38F
5 win Copvinhlong (2206) Buingocchi (2389) 1F
6 win Buingocchi (2366) Copvinhlong (2229) 1F
7 win Copvinhlong (2255) Buingocchi (2340) 1F
8 win Buingocchi (2310) Copvinhlong (2285) 1F
9 win Copvinhlong (2319) Buingocchi (2276) 1F
10 win Buingocchi (2237) Copvinhlong (2358) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Buingocchi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames