BuaLoBan
Cờ nhanh: 2526 W43D6L6
Cờ chậm: 2656 W58D74L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BuaLoBan (2512) USA (2776) 81F
2 win BuaLoBan (2488) Omygod (2361) 20F
3 win BuaLoBan (2463) TCU2125 (2354) 17F
4 lose BuaLoBan (2481) USA (2720) 53F
5 win BuaLoBan (2453) Omygod (2389) 29F
6 lose ming35 (2582) BuaLoBan (2478) 37F
7 draw BuaLoBan (2659) HoaThanSon_ (2603) 35S
8 draw TroVe_EDen (2623) BuaLoBan (2661) 68S
9 draw TroVe_EDen (2621) BuaLoBan (2663) 47S
10 win MienCatTrang (2562) BuaLoBan (2636) 6S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BuaLoBan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames