Bomayday
Cờ nhanh: 2135 W1334D47L1216
Cờ chậm: 1890 W210D30L193)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Bomayday (2150) dangthanh72 (2164) 39F
2 lose Bomayday (2172) thuanuaroi11 (1943) 2F
3 win letam1 (2291) Bomayday (2152) 51F
4 lose Bomayday (2164) letam1 (2279) 70F
5 win jacklyn (2053) Bomayday (2151) 31F
6 win Bomayday (2138) jacklyn (2066) 25F
7 win thinh61 (2002) Bomayday (2126) 58F
8 lose Bomayday (2146) thinh61 (1982) 45F
9 lose Bomayday (1923) ngovanco1 (1906) 23S
10 win Bomayday (1898) usa2020 (1798) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bomayday, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames