Black_White_
Cờ nhanh: 1898 W64D4L26
Cờ chậm: 1894 W114D19L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tan_co_nuong (1869) Black_White_ (1911) 7S
2 lose Black_White_ (1924) VoThuongB (1875) 39S
3 win Black_White_ (1918) Profit (1634) 17S
4 win Black_White_ (1911) timlee28 (1675) 31S
5 win Black_White_ (1904) Phuoc123 (1684) 15S
6 win Black_White_ (1892) Giang_a_pao (1871) 49S
7 win Black_White_ (1880) DangViet1992 (1861) 30S
8 win Sieugacute (1609) Black_White_ (1874) 40S
9 lose Giang_a_pao (1858) Black_White_ (1887) 61S
10 lose Black_White_ (1906) Dxn123 (1800) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Black_White_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames