Black_White_
Cờ nhanh: 1889 W77D8L34
Cờ chậm: 1916 W544D166L316)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Black_White_ (1906) tieu_hac (1813) 45S
2 draw Black_White_ (1906) phungcathuy (1866) 41S
3 win Black_White_ (1895) MaHoi (1830) 46S
4 win Black_White_ (1885) Danh_Nhu_ket (1802) 30S
5 draw Black_White_ (1886) Hueroiban (1830) 25S
6 win Xe_Dap_ (1770) Black_White_ (1876) 30S
7 lose MuoiMuoi (1890) Black_White_ (1888) 21S
8 lose Black_White_ (1901) fuongnt (1983) 1S
9 lose fuongnt (1969) Black_White_ (1915) 1S
10 lose Black_White_ (1931) MaHoi (1786) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Black_White_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames