BlackBat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1772 W1942D405L1875)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ONGVIENDD (1729) BlackBat (1757) 71S
2 win Quang_006879 (1757) BlackBat (1741) 40S
3 win BlackBat (1727) vinh88809 (1662) 21S
4 draw tammap (1872) BlackBat (1723) 115S
5 win toan_tp (1675) BlackBat (1709) 68S
6 lose BlackBat (1727) tuyendv (1661) 60S
7 win tammap (1832) BlackBat (1708) 21S
8 draw BlackBat (1706) caothucolxag (1790) 26S
9 lose caothucolxag (1776) BlackBat (1720) 26S
10 lose BlackBat (1732) OMai (1835) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BlackBat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames