Binh_Minh11
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1412 W1746D134L1952)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Binh_Minh11 (1399) lybobinbt (1562) 77S
2 lose lybobinbt (1551) Binh_Minh11 (1410) 31S
3 lose Binh_Minh11 (1400) thanhdao (1403) 55S
4 lose lim99 (1545) Binh_Minh11 (1412) 2S
5 lose Binh_Minh11 (1403) llehoang (1377) 20S
6 lose Binh_Minh11 (1418) HaiDinh5 (1422) 39S
7 lose tes (1588) Binh_Minh11 (1429) 27S
8 lose Binh_Minh11 (1445) HaiDinh5 (1425) 11S
9 win ngoko2019 (1512) Binh_Minh11 (1427) 29S
10 lose Binh_Minh11 (1441) ngoko2019 (1498) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Binh_Minh11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames