Bienman2021
Cờ nhanh: 2007 W263D21L206
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Bienman2021 (1995) kentk (1871) 41F
2 win kentk (1883) Bienman2021 (1983) 72F
3 win tieubao2001 (1827) Bienman2021 (1972) 36F
4 win Bienman2021 (1960) tieubao2001 (1839) 46F
5 lose Bienman2021 (1975) ducans (1986) 24F
6 win kingloh5 (1937) Bienman2021 (1960) 15F
7 win papa (1803) Bienman2021 (1949) 27F
8 lose venus (1934) Bienman2021 (1965) 41F
9 win Bienman2021 (1948) Baongoc19876 (1996) 44F
10 win Bienman2021 (1932) tai59 (1948) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Bienman2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames