BeRichoiCo
Cờ nhanh: 2193 W79D3L39
Cờ chậm: 2116 W116D8L79)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BeRichoiCo (2167) mistake (2076) 38F
2 win BeRichoiCo (2143) ducdungvan (2020) 34F
3 win BeRichoiCo (2113) DAIHERO (2094) 48F
4 win travelaround (2012) BeRichoiCo (2086) 59F
5 lose BeRichoiCo (2120) cotuonglata (2083) 35F
6 draw co_thanhhoa (2090) BeRichoiCo (2120) 145F
7 win BeRichoiCo (2104) co_thanhhoa (2106) 29F
8 lose BeRichoiCo (2138) timban (2099) 45F
9 win BeRichoiCo (2111) mongthuhoa01 (2042) 18F
10 win BeRichoiCo (2080) anhtuankts (2064) 53F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BeRichoiCo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames