BeRichoiCo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2211 W116D8L75)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BeRichoiCo (2234) tap103 (2381) 26S
2 lose Caliusa (2179) BeRichoiCo (2271) 24S
3 lose BeRichoiCo (2292) VC_VTQ (2463) 14S
4 lose BeRichoiCo (2302) Steve_Lee (2724) 28S
5 win BeRichoiCo (2275) theeagle_usa (2193) 29S
6 win Kim_Tra (2462) BeRichoiCo (2230) 12S
7 lose HaoVu (2429) BeRichoiCo (2251) 29S
8 lose duongcolong (2401) BeRichoiCo (2262) 53S
9 lose BeRichoiCo (2274) duongcolong (2389) 26S
10 lose Hoakh (2366) BeRichoiCo (2302) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BeRichoiCo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames